SUPERLIFE Portlu ve Kanatlı IV Katater

SuperLife® Portlu ve Kanatlı IV Katater

Standart bir intravenöz kataterin tüm özelliklerine sahiptir.

  • Sorunsuz penetrasyon için paslanmaz çelik, silikon uçlu iğne.
  • Tek yollu enjeksiyon valfli enjeksiyon kanalı.
  • Enjeksiyon kanalını kapatmak ve kontaminasyonu asgari düzeye indirmek için özel olarak tasarlanmış girintili kapak.
  • Güvenli sabitleme için açılı ve yivli kanatlar.
  • Doğru radyografik saptama için radyo opak çizgiler.
  • Kullanılmadığında kateteri bloke etmek için luer kapak.
  • Tüm standart cihazlara uygunluk için %6 luer koniklik.
  • Tek kullanımlık, steril ve non pirojen olmayan.

 

Shopping Basket